นโยบายการคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ พอลลิติน ( Pollitin) จะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
 
  • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด หรือมีกลิ่นที่ผิดไปจากปกติ
  • สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  เกิดการชำรุดเสียหาย

 

 
หมายเหตุ
 
  • ต้องแสดงบิลใบเสร็จตัวจริงทุกครั้ง
  • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
  • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
  • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
  • สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ทางผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ พอลลิติน ( Pollitin)ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี
              -    กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance)
              -    สินค้าแถม