สุขภาพระบบทางเดินอาหาร

วัยสูงอายุนั้น ระบบร่างกายก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือทำให้ระบบร่างกายทำงานผิดปกติได้ ระบบทางเดินอาหาร ก็เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกายของคนเราเมื่อร่างกายทำงานผิดปกติ จึงเกิดปัญหาตามมานั่นเอง

โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังกันค่ะ ว่าแต่โรคนี้มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบในร่างกายของเราได้อย่างไร ? อย่ามัวสงสัยเลยค่ะ ไปติดตามพร้อมกันเลย โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเป็นกลุ่มโรคของการอักเสบในระบบทางเดินอาหาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือโรคลำไส้ใหญ่อักเสบและโรคโครห์น

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคที่ติดอันดับที่สี่ของมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุด จากสถิติในประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1,100 ราย โดยการเกิดเนื้อร้ายของมะเร็งมักเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ของเยื่อบุกระเพาะอาหารซึ่งมีจำนวนมากผิดปกติจนก่อให้เกิดเป็นมะเร็ง

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจากบริเวณรอบท่อปัสสาวะ โดยส่วนใหญ่มักเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงมีท่อปัสสาวะสั้น ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะได้โดยง่าย