โคเอนไซม์ คิวเทน (CoQ10) เพื่อหัวใจที่แข็งแรง

โคเอนไซม์ คิวเทน (CoQ10) เพื่อหัวใจที่แข็งแรง

Coenzyme Q10 หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า CoQ10 เป็นสารสำคัญที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ตามธรรมชาติจากกระบวนการสังเคราะห์ไขมันคอเลสเตอรอลที่ตับ และได้รับอีกเล็กน้อยจากอาหาร เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล เนื้อสัตว์ ถั่วเปลือกแข็ง น้ำมัน เป็นต้น ซึ่งในอวัยวะที่ต้องการพลังงานสูงเช่น หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไตและระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น จำเป็นต้องมี CoQ10 อยู่เป็นจำนวนมากและเพียงพอ เพื่อรักษาสมดุลในร่างกายให้เซลล์ต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ทั้งนี้สภาวะของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นอายุที่เพิ่มขึ้น และโรคบางชนิด เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลวจากเลือดคั่ง อาการปวดเค้นหน้าอก กล้ามเนื้อหัวใจตาย ความดันโลหิตสูง โรคพาร์กินสัน และโรคหืด ล้วนมีผลทำให้ระดับ CoQ10 ในร่างกายลดลง ดังนั้นบางกรณีแพทย์จึงมีการพิจารณาแนะนำให้ผู้ป่วยบางรายรับประทาน CoQ10 เสริมให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างสมดุลตามปกติ

โดย CoQ10 นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์ที่กล้ามเนื้อหัวใจ รวมถึงปกป้องการทำลาย DNA แล้ว CoQ10 ยังมีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้น อาการของโรคหัวใจดีขึ้น และทำให้ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมีความดันลดลงเนื่องจากมีส่วนช่วยในการขยายหลอดเลือดอีกด้วย

ในกรณีกล้ามเนื้อหัวใจ หากร่างกายมี CoQ10 ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เซลล์ต่าง ๆ ในหัวใจทำงานไม่มีประสิทธิภาพ โดยเซลล์บางส่วนอาจไม่บีบตัวทำงาน ทำให้เซลล์ที่เหลือปรับตัวโดยบีบตัวให้ถี่ขึ้น ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ ผู้ที่มีภาวะดังกล่าวจึงรู้สึกใจสั่น หัวใจเต้นแรง วิงเวียนศีรษะ เนื่องจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ และอาจรู้สึกชาที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้า เพราะขาดเลือด รวมถึงมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายมากกว่าปกตินั่นเอง